Vizyonumuz ve Kurallar

 

2030’a Kadar Sıfır Açlı

Küresel açlığa karşı ve sürdürülebilir gıda güvenliği için mücadele ediyoruz. Açlıktan ve yoksulluktan arınmış, haysiyet ve adalet içinde tüm insanların kendi kaderini tayin etme hakkına sahip oldukları bir dünya düşüncesi içerisindeyiz.

Amacımız: Yaşam koşullarının sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi.

Türkiye, Suriye ve Lübnan’da hedefimiz acil durum ve kalkınma yardımları aracılığıyla insanların dayanıklılığını güçlendirerek Suriye’deki savaştan etkilenen en hassas durumdaki insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Stratejik hedeflerimizden biri, bölgedeki insani yardımların pekiştirilmesi ve kalkınmayla ilişkilendirilmesidir.

Prensibimiz: İnsanların kendi kendilerine yetebilmesi için yardım.

Faaliyetlerimiz eşitlik, insan hakları ve kendi kaderini tayin etme ilkelerine dayanır. Çalışmakta olduğumuz insanlar toplumsal değişim için çaba gösteren ortaklardır. Onlara karşı saygılı, dayanışma ve şefkat içerisinde yaklaşırız.

Şeffaflık ve güvenilirlik; ortaklarımız, kamuoyu, bağışçılar ve kamu sponsorları açısından, çalışmalarımızın temel taşlarıdır. Çalışmalarımız yaratıcılık ve sürekli öğrenme ve yenilik getirme istekliliği ile şekillenmektedir.