BİZ KİMİZ

Welthungerhilfe (WHH) Almanya’nın siyasi veya dini bağlantısı olmayan ve kar amacı gütmeyen en büyük yardım kuruluşlarından birisidir. 1962 yılında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) şemsiyesi altında kurulmuştur. Welthungerhilfe (WHH) dünya çapında ihtiyaç sahibi insanlar için acil durum yardımlarının yanı sıra uzun vadeli kalkınmaya dayalı faaliyetler de yürütmektedir. 2016 yılında 407 uluslararası proje ile 39 ülkede 8,4 milyon kişiye destek sağlamıştır. Welthungerhilfe’nin temel prensibi, insanların kendi kendilerine hayatta kalabilmelerine yardımcı olmaktır. Yerel ortak kuruluşlarla birlikte, yapıları aşağıdan yukarıya güçlendirerek projelerin uzun vadede başarılı olması temin edilmektedir. Temel İnsani Standartlara uygun olarak, ihtiyaç sahibi insanlar; siyasi ve dini bağlardan, yaş, cinsiyet, ırk, renk, etnik kökeni, engellilik veya sağlık durumundan bağımsız olarak yardım almaktadırlar.